บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021

ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสมุนไพรไล่แมลง

ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ศสพ.รย. ร่วมกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจำปี 2564

ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสมุนไพรไล่แมลง

ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า

ศสพ.ระยอง ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารสำนักงาน อาคารฝึกอบรมและหอพัก

ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า