ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ประจำสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรคในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมว่างแผนแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมว่างแผนการทำงานในสัปดาห์ถัดไป ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น