บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2023

ศสพ.ระยอง ให้บริการความรู้และฝึกทักษะการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานและระบบการให้น้ำในแปลงเกษตรแก่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรมโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตร “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense” ประจำปีงบประมาณ 2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีที่ดินสระบุรี

ศสพ.ระยอง สนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ระยอง พานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรพรรณีเข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง