บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2020

พัฒนาฐานเรียนรู้โครงการเกษตรรวมใจ จังหวัดนครนายก

สนับสนุนการจัดภูมิทัศน์เตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ตรวจสอบการทำงานระบบน้ำอัจฉริยะภายในศูนย์ฯ

ร่วมจัดภูมิทัศน์ฐานเรียนรู้การเกษตร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ศสพ.ระยอง รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สนับสนุนต้นไม้ปรับภูมิทัศน์

ตรวจการพัฒนาปรับปรุงแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา