พัฒนาฐานเรียนรู้โครงการเกษตรรวมใจ จังหวัดนครนายก

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู นัดสูงวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของฐานเรียนรู้เตาน้ำส้มควันไม้ และดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อเตรียมงานรับเสด็จฯ ณ แปลงเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกทุกศูนย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก


ความคิดเห็น