ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 ในวาระครบรอบปีที่ 53

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.  นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 ในวาระครบรอบปีที่ 53 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร การจัดนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563 การปล่อยคาราวานจัดส่งเมล็ดพันธุ์ โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

ความคิดเห็น