ศสพ.รย. ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนเเละครูประจำฐานการเรียนรู้ รร.วังจันทร์วิทยาคม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบประจำฐานการรู้แต่ฐาน ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนประจำฐาน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาคม ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบประจำฐานกาแฟโรบัต้า ได้ถ่ายทอดความรู้โดยมี ครูและนักเรียนประจำฐานกาแฟเข้าร่วมรับฟังพร้อมสาธิตวิธีการแปรรูปผลผลิตเมล็ดกาแฟ และวิธีการสกัดกาแฟ 

นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบประจำฐานต้นเหลียง ได้ถ่ายทอดความรู้การปลูกและดูแลรักษาต้นเหลียงและให้ครูและนักเรียนประจำฐานต้นเหลียง ลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ความคิดเห็น