ศสพ.ระยอง ร่วมปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน

 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น