ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์พริกให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ติดตามแนะนำการปลูกพริกพันธุ์จินดา ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง สนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติปลูก จำนวน 60 ต้น ในแปลงฐานการเรียนรู้การปลูกผัก  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น