สนับสนุนพันธุ์พืชผัก สมุนไพรโครงการความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และนางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบพันธุ์พืชได้แก่พริกขี้หนู มะเขือ กระชาย พริกไทย มะกรูด เพกา และอื่นๆ รวม 120 ต้น ให้แก่ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง เพื่อนำไปสนับสนุนให้สมาชิกโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปลูกเพิ่มในครัวเรือน เพิ่มความหลากหลายของชนิดพืช ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารและสมุนไพรในครัวเรือนต่อไปความคิดเห็น