ฐานเรียนรู้ระบบน้ำอัตโนมัติ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายณัทธร์ รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบน้ำอัตโนมัติที่ติดตั้งในแปลงทุเรียน ซึ่งอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานตามปกติ คือถ้าหากมีฝนตกเซ็นเซอร์น้ำฝนจะส่งสัญญานไปยังระบบควบคุมไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานตามที่ได้ตั้งเวลาการรดน้ำไว้ ผู้สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้การติดตั้ง สามารถติดต่อขอเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในเวลาทำการ


ความคิดเห็น