ศสพ.รย. ร่วมงานทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมครบรอบ 53 ปี
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล พร้อมมอบของที่ระลึก ในงานพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ที่จะถึงในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นี้ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

ความคิดเห็น