ตรวจความเรียบร้อยแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ตรวจความเรียบร้อยแปลงเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลในแต่ละแปลง มีลูกจ้างชั่วคราว กำลังตัดหญ้ากำจัดวัชพืชด้วยโรตารี่รถแทรกเตอร์ รถตัดแบบเข็น และเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ขึ้นอยู่กับแปลงปลูกพืชและสภาพพื้นที่ เพื่อให้แปลงเรียนรู้มีความสมบูรณ์ สะอาด พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร อยู่ตลอดเวลาความคิดเห็น