บุคลากรโรงเรียนวัดตำหนักใต้ นนทบุรี ดูงาน ศสพ.ระยอง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงค์ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองความคิดเห็น