ศสพ.รย.ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ให้ความรู้แก่พนักงานโรงงานที่มีความสนใจอยากทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริมแต่ไม่มีข้อมูล ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถ walk-in เข้ามาขอคำปรึกษาหรือข้อมูลด้านการเกษตร เช่น การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผัก ปลูกไม้ผล การขยายพันธุ์พืช เลี้ยงปลา เเละเลี้ยงกบ เป็นต้น 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                                                                     

ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง                  

หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภปลวกแดง จังหวัดระยอง                                    

โทรศัพท์/โทรสาร: 038 027 915    

Facebook Page/Youtube:AOPDC.RY               

                                        
ความคิดเห็น