สนับสนุนต้นไม้ปรับภูมิทัศน์

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ดูแลความเรียบร้อยในการส่งมอบพันธุ์ไม้ประดับ ให้โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นำไปใช้ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ทั้งนี้มีนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และพนักงานดูแลแปลงไม้ประดับเป็นผู้ดำเนินการตรวจนับและส่งมอบต้นหมากเหลือง 14 ต้น ไผ่ฟิลิปปินส์ 41 ต้น รวม  55 ต้น ซึ่งเป็นงานบริการสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องความคิดเห็น