ฝึกปฏิบัติเผาถ่านน้ำส้มควันไม้

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายอภิชาติ ภารมงคล และนายศรัญญู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฝึกปฏิบัติให้นักเรียน ครู เผาถ่านน้ำส้มควันไม้ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ความคิดเห็น