ศสพ.ระยอง ทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ ในฐานเรียนรู้

 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ได้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำทีมงานไปปรับปรุงฐานการเรียนรู้ เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถนำเอาเศษไม้มาเผาถ่านและได้น้ำส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ หากท่านใดมีความสนใจจะทำเตาเผาถ่าน ดาวโหลดรายละเอียด
ความคิดเห็น