ตรวจสอบการทำงานระบบน้ำอัจฉริยะภายในศูนย์ฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง นายธนิสร ศิริโวหาร นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการให้น้ำพืช ตรวจสอบระบบน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ฯ จำนวน 3 จุด พบการเสื่อมชำรุดของอุปกรณ์ระบบน้ำอัตโนมัติ จะต้องมีการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เซ็นเซอรวัดแรงดัน กล่องรับสัญญาณบลูทูธ จำนวน 2 จุด ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป อีก 1 จุด เป็นฐานเรียนรู้ระบบน้ำแปลงทุเรียน ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการติดตั้งระบบน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการรวมถึงการติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (แผนที่ตั้งศูนย์ฯ) หรือจะศึกษาจากเอกสารตามลิงก์นี้ คลิกเลย
ความคิดเห็น