บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2021

ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

ศสพ.ระยอง ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565

ศสพ. ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ แขวงบางพลัด

ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ศสพ. ระยอง ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2564

ศสพ. ระยอง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง

ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ศสพ.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตั้งและใช้งาน ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense

ศสพ. ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ แขวงพญาไท

ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ศสพ.ระยอง ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางช่อง Amarin TV เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “วันพ่อแห่งชาติ”