ศสพ. ระยอง ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต

        วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง ทางศูนย์ได้แยกขยายชันโรงสนับสนุนให้เกษตรกร  พร้อมติดตามการปลูกสมุนไพรว่านหางจระเข้ ซึ่งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนหน่อพันธุ์ในช่วงเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และรับฟังปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร กลุ่มกสิกรรมไร้สาร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ความคิดเห็น