ศสพ. ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์สับปะรดประดับแก่หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ ๖๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.จันทบุรี

       

        วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้  นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนต้นพันธุ์สับปะรดประดับจำนวน 100 ต้น พร้อมให้ความรู้ในการดูแลต้นพันธุ์สับปะรดสี ให้แก่หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ ๖๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ในหน่วยงานการผลิตสับปะรดประดับเบื้องต้น


 เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
038 027 915, 038 027 913
ตามวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น