ศสพ. ระยอง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง


    วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง ณ อ่างเก็บน้ำดอกกรายบริเวณร้านอาหารที่นี่ประเทศไทย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง     ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน
ความคิดเห็น