ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร

    วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้  นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนต้นพันธุ์เตยด่าง จำนวน 15 กระถาง ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตรความคิดเห็น