ศสพ. ระยองร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนพฤศจิกายน บริเวณหน่วยงาน

    วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดย นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมใจปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์ฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรมประกอบด้วย งานซ่อมแซมถนนภายใน      หน่วยงาน งานซ่อมแซมแท่นปูนซีเมนต์ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ และตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าหน่วยงานและรอบสระน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะศึกษาดูงาน และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เเละฝึกทักษะการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ต่อไป

ความคิดเห็น