ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

 


    วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จำนวน 800 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป


ความคิดเห็น