ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และคณะ เข้าติดตามการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการและเยี่ยมชมการดำเนินงาน

        

        วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายดนัย ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมติดตามการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ โดยมีการให้แนวทางการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องครอบคลุมกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมชี้แนะการปรับปรุงจุดเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน เพื่อให้การจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต


   

ความคิดเห็น