ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จำนวน 800 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป
ความคิดเห็น