ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565

         วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom วาระการประชุมว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2565  ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2564 และแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งเป็น 4 ระบบ ประกอบด้วย 
        1.ระบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร
        2.ระบบการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร  
        3.ระบบจัดฝึกอบรม 
        4.ระบบถ่ายทอดความรู้ (วิทยากร)  
โดยมีนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ความคิดเห็น