ศสพ. ระยอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะศึกษาดูงาน และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

    


    วันพฤหัสที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์  พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะศึกษาดูงานและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ โดยการปรับปรุงป้ายเพื่อเป็นจุดถ่ายรูป Check-in ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมต่อไป ความคิดเห็น