ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่โรงเรียนเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ส่งมอบสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับนักเรียน ได้แก่ ขนุน มะนาว ฝรั่ง ผักเหลียง อย่างละ 30 ต้น  


ความคิดเห็น