ศสพ. ระยอง ขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโครงการต่างๆ และหน่วยงานเกี่ยวที่ข้อง

        

        วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบด้านงานขยายพันธุ์ไม้ผล ขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ จำนวน 1,000 ต้น โดยวิธีการตัดชำกิ่งมะนาวพันธุ์ดี เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโครงการและหน่วยงานเกี่ยวที่ข้อง

        มะนาวสุขประเสริฐหรือมะนาวแป้นสุขประเสริฐ เกิดจากการเขี่ยเกสรผสมโดยฝีมือ อ.วัง สุขประเสริฐ ระหว่างมะนาวแป้นพิจิตร 1 ซึ่งมีข้อเด่นคือ ทนต่อโรคแมลง หรือโรคแคงเกอร์ได้สูงมากกับมะนาวแป้นแม่ลูกดก มีลักษณะเด่นเป็นมะนาวผลใหญ่ เปลือกผลบาง ให้น้ำเยอะและมีเมล็ดน้อย จากนั้น ก็เอาเมล็ดที่ได้จากผลที่เกิดจากการเขี่ยเกสรผสมดังกล่าวไปเพาะเป็นต้นกล้าจำนวนมาก แล้วแยกต้นปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอกและติดผล ปรากฏว่า แต่ละต้นมีข้อแตกต่างจากต้นพ่อและแม่อย่างชัดเจน ได้แก่ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น เปลือกผลบาง ผ่าบีบหรือคั้นน้ำให้น้ำเยอะขึ้น น้ำมีรสเปรี้ยวจัด และมีกลิ่นหอมแรง และใน 100 ผลจะพบว่ามีเมล็ดไม่เกิน 10-15 ผล ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเมล็ด ถึงมีบ้างก็จะไม่เกิน 1-3 เมล็ดต่อผลเท่านั้น (ที่มา https://www.unilife.co.th)

การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้หรือปรึกษาได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
038 027 915, 038 027 913
ตามวันและเวลาราชการ


ความคิดเห็น