ศสพ.ระยอง ประชุมเตรียมพร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ HandySense

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฎ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมพร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ HandySense ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense)" ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ถ่ายทอดจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในศูนย์ฯสาธิต จึงได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าว และได้รับคำเเนะนำในการติดตั้งระบบจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีนางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร เป็นประธานในการประชุม

ความคิดเห็น