ศสพ.ระยอง ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 800 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไปความคิดเห็น