บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2023

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตดินแดง

ศสพ. ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์สมุนไพรให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานบูรณาการส่งเสริมอาชีพสู่ห้องเรียน

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(field day) อำเภอแกลง ปี 2566

ศสพ.ระยอง จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ประจำ 2566 กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร “การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีพุทธศักราช 2566