ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่ อ.บ้านค่าย เยี่ยมจุดเรียนรู้ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

     วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565  นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจุดเรียนรู้ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยได้พูดคุยเรื่องการทำการเกษตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
ความคิดเห็น