ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(field day) อำเภอเขาชะเมา ปี 2566

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Fieldday) ปี 2566 ณ ศพก.เครือข่ายบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ได้แก่ มะนาว พริก รวม 60 ต้น โดยเกษตรกรสามารถนำไปปลูกบริโภคลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้ต่อไปความคิดเห็น