ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราญรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดงานฯ และนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช และสนับสนุนต้นพันธ์ุโกโก้จำนวน 50 ต้น ใก้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น