ศสพ.ระยอง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่เเละประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถกำหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ และนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ เนื้อหาประกอบด้วย ชัวร์ก่อนเเชร์ กระบวนการรับมือกับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Social media,  เคล็ดลับการเขียน Content ให้โดนใจ, เทคนิคการสร้าง Artwork ด้วย Canva, การตัดต่อ VDO แบบมืออาชีพด้วย Adobe Express และเจาะลึกเทคนิคการ live ผ่าน Social Media โดยได้รับเกียรติจากนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์


ความคิดเห็น