ศสพ.ระยอง ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบน้ำแปลงไม้ดอกไม้ประดับและแปลงผักของ อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

    วันที่ 16 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าให้คำปรึกษาและแนะนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดทำระบบน้ำหยดเพื่อใช้ในแปลงไม้ดอกไม้ประดับและแปลงผักขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น