ศสพ. ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์สมุนไพรให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานบูรณาการส่งเสริมอาชีพสู่ห้องเรียน

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนต้นพันธุ์สมุนไพร ประกอบด้วย ตันพันธุ์ว่านหางจระเข้ จำนวน 20 ต้น กาบว่านหางจระเข้ จำนวน 20 กาบ ต้นพันธุ์ตะไคร้หอม จำนวน 20 ต้น แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานบูรณาการส่งเสริมอาชีพสู่ห้องเรียน นำไปจัดการเรียนรู้จากการที่นักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำไปต่อยอดปฏิบัติจริงต่อไปความคิดเห็น