ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

    วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จำนวน 800 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไปความคิดเห็น