ศสพ.ระยอง ได้รับความอนุเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากเกษตรกร เพื่อใช้ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจต่อไป

 

        วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้  นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
ผู้รับผิดชอบจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ รับการสนับสนุนน้ำหมักฮอร์โมนไข่ จำนวน 2000 ลิตร จากนายสายหยุด น้อยเจริญ ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพราชจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราชญ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพราชจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับการสนับสนุนต้นพันธุ์บอนสีพร้อมด้วยตู้อบบอนสี และไม้ประดับ จาก นายสัญชัย เทียนขาว  เกษตรกรผู้ผลิตบอนสี และนายวรนันท์ ผาติสุวัณ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทจักรกลสยามอุตสาหกรรมจำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป


เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาได้ที่ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 

038 027 915, 038 027 913

ตามวันและเวลาราชการ


ความคิดเห็น