ศสพ. ระยอง ให้คำแนะนำเรื่อง "การผลิตสับปะรดประดับ" แก่ผู้สนใจ

        


        วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้และคำแนะนำ "การผลิตสับปะรดประดับ" ตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวน โดยผู้สนใจสามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

การผลิตสับปะรดประดับเบื้องต้น

วงจรการผลิตสับปะรดประดับประเภทดอก


 เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
038 027 915, 038 027 913
ตามวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น