ร่วมดูแลการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมดูแลความเรียบร้อยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งภาคเอกชนสนับสนุนติดตั้งในอาคารฐานการเรียนรู้การปลูกผัก  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าใช้ในระบบน้ำอัจฉริยะแปลงผัก ไฟส่องสว่าง ไฟล่อแมลงลงบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้จากของจริง นำไปปรับใช้ในพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าบ้านปกติเข้าไม่ถึงต่อไป


ความคิดเห็น