รักษาการ ผอ.ศูนย์ฯ เดินทางมาปฏิบัติงาน

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดระยอง เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ คนใหม่และประชุมมอบแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ 


ความคิดเห็น