ร่วมจัดภูมิทัศน์ฐานเรียนรู้การเกษตร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ นำต้นไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ร่วมจัดภูมิทัศน์ ดูแลทำความสะอาดบริเวณฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น