บริจาคผลผลิตจากแปลงเรียนรู้ของศูนย์ฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2563  นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมออกโรงทาน ในงานทอดกฐินสามัคคี วัดชากมันเทศ  หมู่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้นำเอาผลผลิตที่ได้จากการจัดการตัดแต่งผลผลิตตามหลักวิชาการ ที่ต้องมีการตัดแต่งผล รักษาคุณภาพผลผลิต ซึ่งผลอ่อนที่ตัดออก ได้นำไปบริจาคให้ประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้่ได้นำไปประกอบอาหารบริโภค เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการสังคมโดยรอบที่ตั้งศูนย์ความคิดเห็น