ศสพ.รย. สนับสนุนพันธุ์ไม้ปรับภูมิทัศน์ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดูแลความเรียบร้อยในการส่งมอบพันธุ์ไม้ประดับ ให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำไปใช้ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน ประกอบด้วย สับปะรดสี 5 ต้น เตยด่าง 20 ต้น ซอองออฟอินเดีย 4 กระถาง เฟิร์น 5 กระถาง และหมากผู้หมากเมีย 10 กระถาง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลต้นไม้ และการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับต่อไป

ความคิดเห็น