ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

 


วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่การเกษตรในด้านการขยายพันธุ์พืช การเพาะเมล็ด การตัดชำ การตอนกิ่ง การเสียบยอด และการทาบกิ่ง อย่างถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีความมั่นคงยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 25 คน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง
ความคิดเห็น